FANDOM


Wojskowa lista kontrolna to artefakt, który możemy znaleźć w Pittsburghu.

Treść Edytuj

WSZYSCY CYWILE UBIEGAJĄCY SIĘ O STATUS MIESZKAŃCA MUSZĄ PRZEJŚĆ NASTĘPUJĄCĄ KONTROLĘ:

KONTROLA DOKUMENTÓW

  • Ubiegający musi posiadać podpisany i zatwierdzony i aktualny dokument FEDRA ds. zmiany S.K.
  • Wojskowe dokumenty tożsamości powinny zostać należycie sprawdzone, a następnie zweryfikowane z bazą centralnego dowodzenia.


BADANIE INFEKCJI

  • Należy przeprowadzić badanie wszystkich ubiegających się. Jakikolwiek wynik pozytywny powinien skutkować natychmiastowym przeniesieniem zakażonego do kolejki chorych. Nie wahać się przed użyciem siły.
  • UWAGA: Rozdzielając członków rodziny, należy utrzymać jak największy spokój wszystkich zainteresowanych. Ubiegający się, którzy stwarzają problemy, powinni być odprowadzeni do administracji.

ODKAŻANIE

  • Wszyscy uchodźcy muszą być poddani prysznicowi odkażającemu oraz spryskani płynem antygrzybicznym.
  • Następnie należy przeprowadzić badanie lekarskie: akta powinny być uzupełnione danymi dot. sprawności fiz. ubiegających się.


KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

  • Dozwolona jest 1 (słownie:jedna) walizka na osobę. Przedmioty osobiste należy traktować jak potencjalne substancje skażające. w razie wątpliwości - spalić przedmiot.
  • Wszystkie przemycane obiekty (broń biała, broń palna, mat. wybuchowe, niebezpieczne chemikalia, narkotyki) muszą być natychmiast usunięte.
  • Do strefy nie można wprowadzać zwierząt. Należy je wypuścić przed punktem kontrolnym w momencie przyjazdu.


WSZYSTKIE KROKI MUSZĄ BYĆ WYKONANE.

WYJĄTKI NIE SĄ DOPUSZCZALNE.